FİLTRASYON NİTELİKLERİ

KRMIZI2

TS EN 14683+AC Tıbbi
Maskeler Standardına göre
kanıtlanmış performans

Resim1

%99,9 oranında
Mikroorganizma tutuculuğu
(virüs, bakteri, maya, küf)

v222

TS 13848 mikrobiyal jel
hava filtresi standardı
ile sürekli yüksek performans

Resim1

Düşük fark-basınç
değeri ile
yüksek enerji tasarrufu

1

Dünya’daki en yüksek performanslı
mikrobiyal arındırmayı sağlayan,
UGMA filtrasyon sistemi

1

%80’e varan
ilk kurulum
maliyet avantajı