SAĞLIK SEKTÖRÜ

Sağlık-Sektöründe-Mikrobiyal-Jel-Hava-FiltrasyonuHavadaki Mikrobiyal yükü %99,9 oranında hapsedebilme özelliği ile UGMA FİLTRASYONU teknolojisi sağlık sektöründe çok geniş kullanım alanına sahiptir.

COVID -19 süreci ile birlikte bireysel temas ve yüzeylere yönelik önlemler alınırken aynı zamanda en önemli bulaşı kaynaklarından birinin hava olduğunun anlaşılmasıyla hijyenik hava filtrasyonu önem kazanmıştır

SAĞLIK SEKTÖRÜ KULLANIM OLANAKLARI

TEMİZ HAVA hastane ve kliniklerin vazgeçilmezidir. Hastane enfeksiyonu olarak bilinen birçok mikroorganizma; mevcut ve mikrobiyal açıdan yetersiz havalandırma sistemlerin içinde ve filtrelerin yüzeylerine tutunarak ventilasyon ile yeniden havaya karışmaktadır.

UGMA Filtrasyon teknolojileri bu riskleri tamamen ortadan kaldırır.

MASKE ÇÖZÜMLERİ ve SOLUNUM FİLTRELERİ SOLUNUM DESTEK ve HAVA EMİŞ ÜNİTELERİ

Özel üretim yeni nesil maske

Solunum filtreleri

HFNO/ HFNC cihazlarının filtreleri

Hava Solunum cihazları

Aerosol emiş cihazları

İÇ-SİRKÜLASYONLA-HAVA-VENTİLASYONU HVAC-SİSTEMİ-HASSAS KLİNİK-VE DİŞÇİLER

İÇ SİRKÜLASYONLA HAVA VENTİLASYONU
GEREKEN BİRİMLER

AMELİYATHANE, YOĞUN BAKIM,
YENİ DOĞAN

DIŞ HAVA İLE İÇ HAVANIN KARIŞTIRILDIĞI
ANA HAVALANDIRMA SİSTEMİ

HVAC SİSTEMİ HASSAS
FİLTRELEME VE EMİŞLER

ANA HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN
OLMADIĞI BİRİMLER

KLİNİK VE
MUAYEHANELER

HAVAYA KARIŞAN MİKROBİYAL YÜKÜN
YERİNDE ABSORBE EDİLMESİ
GEREKEN NOKTALAR

DİŞÇİLER

SAĞLIK SEKTÖRÜ DESTEK ÜRÜN UYGULAMALARI

Sadece sağlık birimlerinin iç havası değil, aynı zamanda sağlık çalışanları ve yatan hastaların da direkt temasta olduğu riskli noktalarda MJH Filtreler çözüm olmaktadır. %99,9 oranındaki mikrobiyal tutuculuğu ve yüksek hava geçirgenliği MJH Filtreleri üstün koruma sağlar.

HAVA-SOLUNUM COVİD--19-Maske HAVA-SOLUNUM-VE-HFNO-CİHAZLARI SIHHİ-DESTEK-VE-HASTA-TAŞIYAN-ARAÇ

COVİD -19 VE DEVAMINDA ÇEŞİTLİ
UGMA SINIFI MASKE İHTİYACI

Hastane, İlaç Üretimi
ve Laboratuvar

HAVA SOLUNUM
DESTEK ÜNİTELERİ

Yoğun Bakım
Ameliyathane

HAVA SOLUNUM VE
HFNO CİHAZLARI

İlgili Klinik ve Evde
Bakılan Hastalar

SIHHİ DESTEK VE
HASTA TAŞIYAN ARAÇ

Ambulans, Tıbbi
Malzeme ve Gıda
Taşıma Araçları

UGMA MİKROBİYAL JEL HAVA FİLTRE TEKNOLOJİSİ

MİKROBİYAL JEL HAVA FİLTREHastane enfeksiyonu tarihe karışıyor…. “UGMA”, Dünya’daki en yüksek peformanslı mikrobiyal arındırmayı sağlayan jel hava süzme sistemidir. Başta hastanelerin ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri olmak üzere ayrıca yanık üniteleri, yenidoğan yoğun bakım üniteleri, test laboratuvarları ve genel havalandırma sistemlerinde kullanılır.

Hastane enfeksiyonu, bakteri ve virüs gibi mikrobiyolojik ajanların tutuculuğunu sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırır.

 • Temiz oda standartlarının üstünde performans gösterir.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Koku yayılımını önler, partikülleri süzer.
 • Doğa dostudur, hiçbir zararlı kimyasal içermez.

Sağlık alanında yeni bir çağ

Filtron F5 Mikrobiyal Jel Hava FiltresiBaşta hastanelerin ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri olmak üzere ayrıca yanık üniteleri, yenidoğan yoğun bakım üniteleri, test laboratuvarları ve genel havalandırma sistemlerinde kullanılır. UGMA Filtrenin sağlık alanında kullanılmaya başlanmasıyla Ameliyathane ve yoğunbakım üniteleri gibi riskli alanlar başta olmak üzere tüm alanlarda hava kaynaklı mikrobiyal bulaşmanın önüne geçilecektir.

Enfeksiyonun en büyük sebebi hava kaynaklı mikrobiyal bulaşmadır. UGMA Filtrelerinin kullanıldığı alanlarda mikrobiyal yükü sıfırlayarak bulaşmanın önüne geçmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilerek iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Kullanılan diğer filtrelerin maliyeti yüksek ve mikrobiyal arındırma verimliliği de düşüktür. UGMA kullanımı planlanan Hastanelerde ortam büyüklüğüne, kontaminasyon oranına, personel sayısına göre gerekli ölçümler, keşif ve projelendirme ile cihaz sayısı ve yerleri belirlenmekte; kısa sürede kurulum yapılmaktadır.

HEPA filtrelerin yarısı kadar enerji tüketirken aynı zamanda bir üst sınıf olan ULPA filtrelerden daha küçük 0.1 mikron ve altı parçacıklarıları süzme imkanı oluşmaktadır. Konvansiyonel filtrelere göre en önemli üstünlüğü kullanılan jel süzme mekanizmasının mikrobiyal seçiciliğidir. Bu üstün teknoloji Türk Standartları Enstitüsü’nün TSE 13848 mikrobiyal jel hava filtre standardına haizdir.

  • Uygulandığı pilot alanlarda testlerden tam başarım sağlanmıştır.
  • Askı madde indirgeyici özelliğ.e sahiptir
  • Ameliyathanelerde enfeksiyon bulaşmasına son verilmiştir.
  • Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebek ölümlerinin önüne geçilmiştir.
  • Organik koku tutma özelliğine sahiptir.
  • Yanık ünitelerinde enfeksiyon riskini sıfırlar.
  • Genel alanlarda grip virüsü dahil salgın hastalıkların bulaşması engellenmiştir.

UGMA Jel Hava Filtrelerinin Diğer Filtreler ile Mikrobiyal Performans Karşılaştırılması

UGMA Filkim uzmanlarınca yapılan keşife göre projelendirilerek kurulmaktadır. Bu kurulum sonrası sürekli çalışmada, projede öngörülen şekilde işletim sağlandığı sürece örnek besiyeri numunelerinde bakteri koloni sayısı sıfıra kadar düşmektedir. Aynı koşullardaki diğer standartlardaki filtreler mikrobiyal öncelikli olmadıkları için halen mikroorganizma yükü bulunmakta ve üretim sonrası taze kalma performansını düşürmektedir.

Resim3